Produkt został dodany do ulubionych - kliknij tutaj aby otworzyć ulubione
Produkt został usunięty z ulubionych
Wybrany produkt został dodany do koszyka
Wybrany produkt został usunięty z koszyka
Regulamin sklepu Protect-EaseEurope

Regulamin sklepu protect-easeeurope.com - obowiązuje od 01.01.2019 r.

§ 1  Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie   Sklepu firmy P.P.E. WARIMPOL Sp. z o.o. ul. Kościańska 31/1, 60-112 Poznań, NIP: 779-00-01-108, polegających na udostępnianiu Kupującemu strony internetowej pod adresem https://protect-easeeurope.com. Kupujący decydując się na korzystanie ze strony internetowej oświadcza, że będzie przestrzegał punkty niniejszego regulaminu

 

§ 2  Definicje

 

     Regulamin - niniejszy regulamin.

     Sprzedawca - Firma P.P.E. WARIMPOL Sp. z o.o. ul. Kościańska 31/1, 60-112 Poznań, 

       NIP 779-00-01-108, REGON: 630016602 (data założenia działalności: 1992 rok)

     Operator płatności – podmiot realizujący obsługę płatności internetowych na rzecz Sprzedawcy.

     Sklep - Strona internetowa prowadzona pod adresem https://protect-easeeurope.com.

     Kupujący – Konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolności do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw.

     Towar - ochraniacze oraz inne rzeczy ruchome oferowane w Sklepie,

     Kurier - przewoźnik, któremu Sprzedawca zleca dostawę zakupionego Towaru.

 

§ 3 Informacja o Towarze

 

1.     Informacje o ofercie Sklepu i dostępnym Towarze umieszczone są na stronie Sklepu internetowego https://protect-easeeurope.com i drogą elektroniczną na adres  shop@protect-easeeurope.com .

2.     Wszystkie ceny Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego    https://protect-easeeurope.com zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów dostawy.

3.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Powyższe uprawnienie, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych.

 

§4  Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

1.    Zamówienia od Kupującego są przyjmowane przez stronę  https://protect-easeeurope.com lub drogą elektroniczną na adres shop@protect-easeeurope.com .

2.     Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest:

-      w przypadku zamówień składanych przez stronę Sklepu internetowego   https://protect-easeeurope.com  -prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia

-       w przypadku zamówień składnych drogą elektroniczną na adres shop@protect-easeeurope.com  - kompletne zamówienie powinno zawierać: nazwę Towaru lub Towarów z podaniem kodów lub symboli oraz liczby zamawianych egzemplarzy Towarów, pełne dane teleadresowe Kupującego niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży (faktury) i do wysyłki:imię i nazwisko (firma)Kupującego, adres Kupującego (dostawy), nr NIP, telefon kontaktowy (dla kuriera).

3.     Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy.

4.     W przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji(częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Dotyczy to także produktów w danej chwili niedostępnych na stronie Sklepu.

5.     Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

6.     Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży (faktury). Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem drogą elektroniczną na adres shop@protect-easeeurope.com .  

  

§5  Zamówienia w Sklepie internetowym

 

1.     Rozpoczęcie składania zamówień poprzez stronę Sklepu internetowego  https://protect-easeeurope.com  wymaga podania danych do wysyłki i adresu e-mail lub rejestracji Kupującego. W wyniku rejestracji do podanego przez klienta loginu zostaje przypisane hasło.

2.     Kupujący dokonuje pierwszej rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowanie zawartych w nim warunków,

3.     Dokonanie zakupu Towarów oferowanego przez sklep internetowy wymaga złożenia przez Kupującego zamówienia na oznaczony Towar oraz jego potwierdzenia poprzez kliknięcie na przycisk „Potwierdzam zakup”, który jest jednoznaczny ze złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

4.     Po złożeniu prawidłowego zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie zamówienia drogą elektroniczną z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.

 

§ 6   Zapłata za zakupiony Towar

 

1.     Zapłata za zakupiony Towar oraz za koszty przesłania zakupionego Towaru następuje poprzez:

-  przedpłatę-przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy

         Przelewy krajowe:

         P.P.E. WARIMPOL Sp. z o.o.

         KOŚCIAŃSKA 31/1

         60-112 POZNAŃ

NIP: 779-00-01-108

         NR KONTA: 07 1240 1747 1111 0000 1845 6280 (Bank Pekao S.A.)

TYTUŁ PRZELEWU - Zapłata za zamówienie nr ... (proszę wpisać nr zamówienia)

  -   IBAN: PL07 1240 1747 1111 0000 1845 6280

  -   Kod SWIFT/BIC: PKOPPLPW

-   szybkie płatności: Przelewy 24,  PayPal  -dostępne formy płatności: (m. in.VISA, MasterCard, POLCARD) i inne.

-   płatność przy odbiorze (za pobraniem przez Kuriera),

 

2.     W przelewie należy podać tytuł: Zapłata za zamówienie nr ... (proszę wpisać nr zamówienia). Za datę zapłaty przyjmuje się datę dokonania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy (zaksięgowania zapłaty) kwotą należności.

3.     Jeżeli Kupujący jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę VAT, powinien podać Sprzedawcy wszystkie dane, niezbędne do wystawienia faktury VAT.

 

§ 7  Dostawa zakupionego Towaru

 

1.     Dostawa zakupionego Towaru zostanie dokonana za pomocą Kuriera. Dostawa przesyłek kurierskich na terenie Polski następuje na następny dzień roboczy w godzinach 8.00.- 17.00.

2.     Przesyłka z Towarem jest ubezpieczona do wysokości 100% wartości zamówienia. Sprzedawca po wysłaniu przesyłki z zamówionym Towarem przesyła Kupującemu powiadomienie mailowe oraz SMS o nadaniu przesyłki z zamówionym Towarem wraz z numerem przesyłki i posiada możliwość śledzenia paczki online.

3.      Koszt dostawy zakupionego Towaru na terenie Polski jest stały, niezależny od ilości zakupionych Towarów i wynosi:

         dla zamówień do 200 zł:

-       12.90 zł – Przelewy 24, PayPal, Kartą.

  -       18.80 zł - Płatność gotówką kurierowi przy odbiorze.

 

dla zamówień powyżej 200 zł:

-      7.90 zł - Przelewy 24, PayPal, Kartą.

-      13.80 zł - Płatność gotówką kurierowi przy odbiorze.

 

4.      W przypadkach dostawy Zakupionego Towaru poza teren Polski koszty dostawy są ustalane indywidualnie z Kupującym, z uwzględnieniem wielkości przesyłki, wagi lub kraju dostawy, telefonicznie +48 61-830-21-83, +48 607 068 107 lub drogą elektroniczną na adres shop@protect-easeeurope.com   

5.     Podczas odbioru przesyłki od Kuriera Kupujący jest zobowiązany sprawdzić, czy przesyłka jest nieuszkodzona lub czy opakowanie jest naruszone. W razie wątpliwości przesyłkę należy otworzyć i sprawdzić w obecności Kuriera. Jeżeli po rozpakowaniu przesyłki Kupujący stwierdzi, że dostarczony Towar posiada uszkodzenia, należy spisać protokół uszkodzenia oraz skontaktować ze Sprzedawcą w celu wymiany uszkodzonego Towaru.

 

§8  Uprawnienia Kupującego

 

1.      Zgodnie z art. 27 inast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827) Kupujący – będący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. - jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia na piśmie i zwrotu zakupionego Towaru w terminie 14 dni od otrzymania zakupionego Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.      Konsument może wysłać oświadczenie, przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy - (dostępny w tabelce po niżej).

3.      Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie przesłać Konsumentowi drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4.      Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta, tj. ceny zakupionego Towaru oraz kosztów jego dostawy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy na rachunek wskazany przez Konsumenta.

5.      Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem.

6.      Do przesyłki należy dołączyć otrzymany paragon lub fakturę VAT.

7.      Zwracany produkt należy wysłać na adres:

 

Dział Reklamacji i Obsługi Klienta  P.P.E. WARIMPOL Sp. z o.o.

ul. Kościańska 31/1, 60-112 Poznań, z dopiskiem (zwrot)

                       

8.      Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia sugerowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.      Kupujący korzystając z prawa odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

10.    Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

11.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru,

 

§ 9  Reklamacje

 

1.      Wszystkie Towary znajdujące się  w ofercie Sklepu  https://protect-easeeurope.com są fabrycznie nowe i są objęte 24 miesięczną gwarancją producenta, obejmującą uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy producenta lub rękojmią Sprzedawcy.

2.     Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu Towar bez wad. W przypadku dostarczenia Towaru wadliwego ponosi on odpowiedzialność za stwierdzone wady zakupionych Towarów na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

3.     Klient zawiadamia Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności towaru pisemnie drogą pocztową, dostarcza reklamowany Towar w sposób najtańszy, tj. paczką pocztową-ekonomiczną. Do przesyłki należy dołączyć otrzymany paragon lub fakturę VAT wraz z wypełnionym formularzem reklamacji (dostępny w tabelce po niżej)

4.     Reklamowany Towar należy wysłać na adres:

 

Dział Reklamacji i Obsługi Klienta  P.P.E. WARIMPOL Sp. z o.o.

ul. Kościańska 31/1,60-112 Poznań, z dopiskiem (zwrot)

 

5.      Sprzedawca jest zobowiązany potwierdzić przyjęcie reklamacji drogą elektroniczną, przesyłając Kupującemu potwierdzenie oraz rozpatrzyć ją w terminie 14 dni od jej doręczenia i poinformować w tym terminie Kupującego o sposobie jej rozstrzygnięcia. Zawiadomienie zostanie przesłane Kupującemu drogą elektroniczną.

6.      W przypadku uznania zasadności wniesionej reklamacji Sprzedawca wymienia reklamowany Towar na inny wolny od wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu zakończenia serii, wycofania produktu ze sprzedaży, itp.), oferuje do wyboru: inne Towary tego rodzaju dostępne w naszym Sklepie, bądź zwrot zapłaconej ceny.

7.      W przypadku zwrotu zapłaconej ceny Sprzedawca przekazuje należność w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji przelewem na rachunek wskazany przez Kupującego lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

  

§10  Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 

1.      Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów.

2.      Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się do Sklepu internetowego Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Sprzedawcę. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Kupującego zakupów w Sklepie internetowym  https://protect-easeeurope.com .

3.     Sprzedawca dostarcza możliwości techniczne mające na celu zabezpieczenie danych   zgromadzonych w bazie danych poprzez ich szyfrowanie i haszowanie.

4.     Wszelkie przesyłane hasła oraz loginy są szyfrowane 256 bitowym kluczem. Certyfikat SSL Wildcart do szyfrowania przesyłanych danych dostarcza Certum.

5.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy założenia konta w serwisie na adres E-mail należący do serwisu świadczącego usługi jednorazowego adresu E-mail.

6.    Sprzedawca ma prawo zablokować konto Kupującego w przypadku stwierdzenia działania Kupującego niezgodnego z netykietą lub naruszającego niniejszy regulamin.

7.     Sprzedawca jest uprawniony, zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), do przetwarzania danych osobowych dla celów realizacji umowy, marketingu bezpośredniego usług własnych.

8.     Kupującym przysługuje prawo do żądania od Sprzedawcy, jako administratora ich danych,uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

9.     Sprzedawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie organom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

10.     Sprzedawca wykorzystuje pliki „cookies”, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji i zapamiętywania ustawień osobistych. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. 

11.    Kupujący tworząc konto poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracji, wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych na podstawie polityki prywatności sklepu (dostępny w tabelce po niżej).

 

§11  Wymagania techniczne i zakaz bezprawnych działań

 

1.     Kupujący jest zobowiązany, dla prawidłowego korzystania z Sklepu internetowego, korzystać z aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet(przeglądarka)oraz konta poczty elektronicznej (e-mail). Kupujący jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie oraz konieczne oprogramowanie. Zaleca się korzystanie z najnowszych, zaktualizowanych wersji przeglądarek.

2.     Kupujący zobowiązany jest do powstrzymywania się od podejmowania działań o charakterze bezprawnym lub które mogłyby uniemożliwiać lub utrudniać innym Kupującym prawidłowe korzystanie z Sklepu internetowego. W szczególności Klient jest zobowiązany jest do:

1)     niewykorzystywania Sklepu w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub w sposób mogący stanowić naruszenie prawa oraz utrudniający korzystanie z niego innym Klientom,

2)     zabezpieczenia i ochrony poufnych danych takich jak np. hasła dostępowe,

3)     niepodejmowania prób naruszenia zasobów systemowych Sprzedawcy, do których Kupujący nie ma uprawnień,

4)     przestrzegania ustawowego zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

 

§ 12  Postanowienia końcowe

 

1.      Sprzedawca jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie Sklepu internetowego.

2.    W przypadku naruszenia prawa przez KupującegoSprzedawca zastrzega sobie prawo do udzielenia wszelkich informacji odpowiednim organom o niedozwolonych działaniach Kupującego.

3.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany nazwy, pod jaką występuje Kupujący (nick)w sytuacji, gdy nazwa, pod jaką występuje narusza zasady netykiety, jest wulgarna, powoduje nieprawidłowe działanie serwisu, wskazuje na Producenta lub Właściciela Marki sprzętu, wprowadza w błąd innych kupujących.

4.     Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie  

         https://protect-easeeurope.com

5.      Informacje o Sprzedawcy będą każdorazowo potwierdzone przez Sprzedawcę na piśmie najpóźniej w momencie dostarczenia Towaru Klientowi.

6.      W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego w tym kodeksu cywilnego.

7.      Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.


L.P. Plik do pobrania Pobierz plik
1 FORMULARZ REKLAMACJI 843336872881.pdf
2 COMPLAINT FROM 254246549064.pdf
3 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 72788614737.pdf
4 FROM OF WITHDRAWAL FROM THE AGREEMENT 512884948455.pdf
5 POLITYKA PRYWATNOŚCI 872972313743.pdf
6 PRIVACY POLICY 651964347617.pdf

kopiowanie materiałów i opisów zabronione.