Produkt został dodany do ulubionych - kliknij tutaj aby otworzyć ulubione
Produkt został usunięty z ulubionych
Wybrany produkt został dodany do koszyka
Wybrany produkt został usunięty z koszyka
Gwarancja

Gwarancje -  Reklamacje

 

1.      Wszystkie Towary znajdujące się  w ofercie Sklepu  https://protect-easeeurope.com są fabrycznie nowe i są objęte 24 miesięczną gwarancją producenta, obejmującą uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy producenta lub rękojmią Sprzedawcy.

2.     Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu Towar bez wad. W przypadku dostarczenia Towaru wadliwego ponosi on odpowiedzialność za stwierdzone wady zakupionych Towarów na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

3.     Klient zawiadamia Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności towaru pisemnie drogą pocztową, dostarcza reklamowany Towar w sposób najtańszy, tj. paczką pocztową-ekonomiczną. Do przesyłki należy dołączyć otrzymany paragon lub fakturę VAT wraz z wypełnionym formularzem reklamacji (dostępny w dziale REGULAMIN)

4.     Reklamowany Towar należy wysłać na adres:

 

Dział Reklamacji i Obsługi Klienta  P.P.E. WARIMPOL Sp. z o.o.

ul. Kościańska 31/1,60-112 Poznań, z dopiskiem (zwrot)

 

5.      Sprzedawca jest zobowiązany potwierdzić przyjęcie reklamacji drogą elektroniczną, przesyłając Kupującemu potwierdzenie oraz rozpatrzyć ją w terminie 14 dni od jej doręczenia i poinformować w tym terminie Kupującego o sposobie jej rozstrzygnięcia. Zawiadomienie zostanie przesłane Kupującemu drogą elektroniczną.

6.      W przypadku uznania zasadności wniesionej reklamacji Sprzedawca wymienia reklamowany Towar na inny wolny od wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu zakończenia serii, wycofania produktu ze sprzedaży, itp.), oferuje do wyboru: inne Towary tego rodzaju dostępne w naszym Sklepie, bądź zwrot zapłaconej ceny.

7.      W przypadku zwrotu zapłaconej ceny Sprzedawca przekazuje należność w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji przelewem na rachunek wskazany przez Kupującego lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.


kopiowanie materiałów i opisów zabronione.