Produkt został dodany do ulubionych - kliknij tutaj aby otworzyć ulubione
Produkt został usunięty z ulubionych
Wybrany produkt został dodany do koszyka
Wybrany produkt został usunięty z koszyka
Zwroty

  Zwroty  - odstąpienie od umowy

1.      Zgodnie z art. 27 inast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827) Kupujący – będący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. - jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia na piśmie i zwrotu zakupionego Towaru w terminie 14 dni od otrzymania zakupionego Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.      Konsument może wysłać oświadczenie, przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy - (dostępny w dziale REGULAMIN).

3.      Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie przesłać Konsumentowi drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4.      Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta, tj. ceny zakupionego Towaru oraz kosztów jego dostawy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy na rachunek wskazany przez Konsumenta.

5.      Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem.

6.      Do przesyłki należy dołączyć otrzymany paragon lub fakturę VAT.

7.      Zwracany produkt należy wysłać na adres:

 

Dział Reklamacji i Obsługi Klienta  P.P.E. WARIMPOL Sp. z o.o.

ul. Kościańska 31/1, 60-112 Poznań, z dopiskiem (zwrot)

                       

8.      Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia sugerowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.      Kupujący korzystając z prawa odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

10.    Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

11.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru,

kopiowanie materiałów i opisów zabronione.